skip to Main Content
Ismir Jusko Zagreb

 

U Zagrebu je 22. septembra 2016. godine održan sastanak delegacija Evropske komisije, predstavnika BiH i Hrvatske te Evropske investicione banke posvećen problemima sa izgradnjom mosta na rijeci Savi kod Gradiške.

Delegacija BiH, koju je predvodio ministar komunikacija i prometa Ismir Jusko, a u kojoj je bio i ministar saobraćaja i veza RS Neđo Trninić, dala je čvrsta uvjeravanja da će nadležni organi RS-a već naredne sedmice izdati okolišnu dozvolu za gradnju mosta kod Gradiške. Ministarstvo komunikacija i prometa BiH će tu dozvolu odmah dostaviti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, čime će biti ispunjene sve administrativne obaveze bh. strane u prvoj fazi ovog projekta.

Predstavnici Republike Hrvatske su prisutne upoznali sa problemom nedostatka novca za izgradnju pristupnog puta i spone mosta kod Gradiške sa autocestom Zagreb – Beograd. U vezi s tim, sve delegacije su izrazile jedinstven stav da je projekat gradnje mosta od izuzetnog značaja i da što prije treba ući u fazu realizacije, ali su napomenule da gradnja gubi smisao ako sa hrvatske strane ne bude istodobno urađen pristupni put do autoceste Zagreb – Beograd.

Ministar Ismir Jusko je pritom insistirao da se ovakvi sastanci ubuduće održavaju svakog mjeseca kako bi se svi poslovi maksimalno ubrzali.

Ministar Jusko, također, vjeruje da će sva potrebna dokumentacija za most biti završena do polovine naredne godine, te da će do tada i Republika Hrvatska osigurati sredstva za gradnju pristupnog puta do mosta. Ako sve bude teklo po planu, građevinski radovi na izgradnji mosta kod Gradiške trebali bi početi u drugoj polovini 2017. godine.

 

Back To Top