skip to Main Content

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH dr. Denis Zvizdić sa zamjenicima, ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirkom Šarovićem i ministrom finansija i trezora BiH Vjekoslavom Bevandom, razgovarao je danas u Sarajevu s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođenom šefom Misije MMF-a Nadimom Ilahijem, o realizaciji obaveza koje institucije BiH provode u okviru postojećeg aranžmana s MMF-om.

Predsjedavajući Zvizdić je informisao delegaciju MMF-a da je Vijeće ministara BiH utvrdilo Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu i uputilo ga Predsjedništvu BiH u daljnu proceduru. Rekao da je jedan od ključnih ciljeva BiH održavanje stabilnosti finansijskog sistema i oživljavanje kreditne aktivnosti bankarskog sektora kako bi se poticalo investiranje i kreirao privredni rast i u tome bitnu ulogu trebaju imati usaglašeni i harmonizirani entitetski zakoni u ovoj oblasti. Dodao je da isto tako veoma bitno, uz tehničku podršku MMF-a i na stručan način, kreirati automatizirani sistem raspodjele sredstava od indirektnih prihoda.

Šef Misije MMF-a za BiH Ilahi je rekao da je BiH zabilježila napredak u prethodnom periodu. Posebno je pozdravio usvajanje Pravilniku o načinu kontrole i visine cijena lijekova u našoj zemlji kojim se otvara za BiH pristup finasijskim aranžmanima sa drugim međunarodnim finansijskim institucijama. Istakao je da MMF pomno prati proces usvajanja seta entitetskih zakona u oblasti bankarskog sektora i naglasio da je za MMF jedino prihvatljivo rješenje da ti zakoni budu harmonizirani.

Misija MMF-a boravi u BiH u okviru prvog pregleda nakon odobravanja novog kreditnog programa za BiH vrijednog oko milijardu KM i isplaćivanja prve tranše entitetima.

Sastanku je prisustvovao rezidentni predstavnik MMF-a u BiH Francisco Parodi.

Back To Top