skip to Main Content

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović primio je krajem prošle sedmice konsultantski tim iz Švedske zadužen za evaluaciju dugoročne razvojne saradnje Švedske i BiH.

Finansijski konsultanti su bili posebno zainteresovani za Projekt unapređenja poslovnog okruženja i institucionalnog jačanja (ICIS), koji su provodili Svjetska banka i Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), te osvrt Federalne uprave za inspekcijske poslove na saradnju sa Švedskom agencijom za međunarodni razvoj (SIDA).

Direktor Ajdinović je upoznao goste da je projekat ICIS okončan krajem 2017. godine, te da su njegovi efekti već mjerljivi kroz efikasnu međuinstitucijsku razmjenu podataka koja omogućava kvalitetnu analizu rizika i bolje planiranje i provođenje inspekcijskih nadzora, kako u unutrašnjem, tako i u prekograničnom prometu roba. Dodao je da Federalna uprava za inspekcijske poslove planira nove projekte i zahvalio na dosadašnjoj finansijskoj i stručnoj pomoći koju je pružila Švedska vlada.

Predstavnici evaluacijskog tima su izrazili zadovoljstvo prezentiranim informacijama i činjenicom da će projekt, između ostalog, pozitivno uticati i na razvoj poslovnog ambijenta, imajući u vidu da se uspostavlja i infrastruktura potrebna za pokretanje online jednošalterskog sistema registracije poslovnih subjekata u Federaciji BiH.

U sklopu ostalih aktivnosti ove uprave, a nakon provedenog monitoringa kvaliteta meda koji je organizovala Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine krajem 2017. godine, Federalni veterinarski inspektorat je kontrolisao skladišta i punionice meda za čije proizvode je monitoringom utvrđeno da ne ispunjavaju propisani kvalitet.

Kontrolisana su dva privredna društva s područja Tuzlanskog kantona. U skladištu kontrolisanog privrednog društva iz Gradačca, koje je skladištilo med iz uvoza, je zatečeno 931,83 kilograma meda i proizvoda na bazi meda, dok je u skladištu društva iz Tuzle, koje je punilo domaći med, zatečeno 1.200 kilograma meda. U oba slučaja, utvrđeno je da su kontrolisane osobe, u skladu s vlastitim procedurama, samokontrolom obustavile daljnju prodaju i poduzela aktivnosti u vezi povlačenja s tržišta proizvoda koji ne odgovaraju propisanom kvalitetu

.

Back To Top