skip to Main Content

PITANJE: Zaposleniku u organu uprave doneseno je rješenje o prestanku radnog odnosa usljed navršenih 40 godina penzijskog staža, pa zaposlenik na isto rješenje uloži žalbu. Po žalbi odlučuje Odbor državne službe za žalbe Federacije BiH kao drugstepeni organ za rješavanje po žalbama državnih službenika i namještenika u Federaciji BiH. Da li zaposlenika odjavljujemo u Poreznoj upravi sa danom prestanka radnog odnosa navedenim u rješenju o prestanku (npr. 10. 8. 2019. godine) ili pak čekamo odluku drugostepenog organa po uloženoj žalbi, što može potrajati i duže od zakonom utvrđenih trideset dana. Ako ga ne odjavimo sa danom prestanka radnog odnosa navedenim u rješenju o prestanku, nego čekamo konačnu odluku drugostepenog organa (što smatramo da je ispravno), kako ga u tom slučaju voditi u radnom odnosu do donošenja konačnog rješenja od strane drugostepenog organa, s obzirom na to da će iskoristiti čitav godišnji odmor za tekuću godinu? Da li će po isteku godišnjeg odmora doći na posao i raditi redovno do okončanja postupka po žalbi ili ćemo ga voditi na nekoj vrsti „čekanja“, jer nismo sigurni da pozitivni propisi koji regulišu radno-pravni status državnih službenika i namještenika poznaju institut „čekanje“?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top