skip to Main Content

Zamjenik ministra komunikacija i prometa BiH Saša Dalipagić sudjelovao je na XVI međunarodnoj konferenciji ITU-a pod radnim nazivom Razvoj regulatornog okvira za digitalnu budućnost u Budvi.

Zamjenik ministra Dalipagić je govorio o Strateškom opredjeljenju IKT-a u Bosni i Hercegovini u kontekstu Europske digitalne agende, istaknuvši da je na temelju usvojene Politike razvoja informacijskog društva u BiH za razdoblje 2017-2021. godine potrebno izraditi Strategiju i Akcijski plan razvoja informacijskog društva koji će u detalje razraditi aktivnosti po stupovima iz Politike.

„Vijeće ministara je 2017. godine donijelo Odluku o usvajanju Politike elektroničkih komunikacija za razdoblje 2017-2021. godine i Akcijski plan za njenu realizaciju kojom su definirane mjere za daljnji razvoj širokopojasne mrežne infrastrukture i na njoj temeljenih mrežnih širokopojasnih usluga. Glavni pokretači ulaganja u razvoj širokopojasnog pristupa internetu u BiH su primarno tri glavne kompanije na tržištu Bosne i Hercegovine – BH Telecom Sarajevo, HT Eronet Mostar i Telekom Srpske Banja Luka“, naglasio je Dalipagić.

Zamjenik Dalipagić je istaknuo da Bosna i Hercegovina ima potencijal za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija i širokopojasnog pristupa internetu ukoliko se stvore bolji uvjeti za financijsku potporu ovom sektoru, a koji će svojim razvojem doprinijeti lakšoj integraciji BiH u europsko gospodarstvo, afirmirajući BiH kao jedno od regionalnih središta za IKT poslovne mogućnosti, poduzetništvo i kreativnost.

Back To Top