skip to Main Content

Predsjedavajući Komisije za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović i njegovi zamjenici Nenad Lalić i Nikola Lovrinović učestvovali su u radu Radionice o trgovinskoj politici za članove parlamenata iz zemalja centralne i istočne Evrope, centralne Azije i Kavkaza (CEECAC), koja je održana u Beču.

Tokom Radionice, koju je organizirala Svjetska trgovinska organizacija (WTO), parlamentarcima su prezentirana pravila, način rada, kao i najvažnije karakteristike WTO-a. Predstavljeni su i ciljevi održivog razvoja, a raspravljalo se i o razvoju malih i srednjih preduzeća, o prednostima elektronske trgovine, olakšicama za razvojna ulaganja, taksama i drugim pitanjima koje je obuhvatila ministarska konferencija WTO-a održana u Buenos Airesu u decembru 2017. godine.

Članovi delegacije PSBiH učestvovali su u diskusiji o izazovima i mogućnostima trgovinske razmjene u državama CEECAC-a. Tokom rasprave naglašena je potreba jačanja uloge parlamentaraca u radu WTO-a, kao i njihovog aktivnog uključivanja u rješavanje međunarodnih trgovinskih pitanja i problema. S tim u vezi, potcrtana je i uloga državnih parlamenata u procesu ratificiranja trgovinskih sporazuma.

Važan segment Radionice bila je i diskusija o pristupu i članstvu u WTO. Učesnici Radionice pozdravili su činjenicu da Bosna i Hercegovina ulazi u završnicu pregovora o članstvu, te izrazili uvjerenje da će pregovori biti okončani uspješno i da će naša država prije kraja ove godine postati punopravna članica WTO-a.

Back To Top