skip to Main Content

U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora, Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje četvrti ciklus ZIPSpro seminara, koji će biti održani u Sarajevu, Zenici, Mostaru i Tuzli.

Teme seminara su: „Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja“, „Ispravke vrijednosti, rezervisanja i vremenska razgraničenja“, „Registracija korisnika elektronskih usluga UINO“, „Aktualnosti u vezi poreza na dodanu vrijednost“, „Krivično-pravna i materijalno-pravna odgovornost računovođa i revizora u vršenju ugovorenih poslova“. O ovim temama govorit će, Fuad Balta, dipl.ecc, dr.sc. Jozo Piljić i Mensur Hadžimusić, advokat.

Seminari će biti održani 15. oktobra u Mostaru u hotelu „Mostar“, 16. oktobra u Sarajevu u hotelu „Holiday“, 17. oktobra  u Tuzli u hotelu “Tuzla“ i 18. oktobra u Zenici u hotelu „Zenica“.

ZIPSpro edukacija objedinjuje godišnju pretplatu na ZIPS stručno-informativni časopis iz oblasti ekonomije i prava sa serijom seminara koji se računovođama, revizorima i finansijskim radnicima FBiH priznaju kao obavezna edukacija i bodovi se upisuju u evidencijske knjižice.

Osim računovođama i revizorima ZIPSpro edukacija korisna je investitorima, menadžerima, donositeljima poslovnih odluka i svima koji žele uspješno komunicirati u poslovnoj zajednici.

Prijave se mogu vršiti online ili dostaviti na faks: 033/542-700, e-mail: seminari@privrednastampa.biz i amra@privrednastampa.biz

                

 

Back To Top