skip to Main Content

PITANJE: Da li se evidentiraju kao redovno radno vrijeme ili prekovremeni rad više ostvarenih radnih sati koji se pojavljuju kod radnika čije radno vrijeme je raspoređeno u četverobrigadnom sistemu rada, s obzirom na to da se njihov rad odvija neprekidno u smjenama po 12 sati što dovodi do toga da ovi radnici imaju više ostvarenih radnih sati u odnosu na radnike koji rade 8 sati dnevno pet dana u sedmici? Da li se rad ovih radnika subotama i nedjeljama u redovnom rasporedu smjena evidentira kao redovan rad ili rad u dane sedmičnog odmora?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top