skip to Main Content

Obračun prosječne plaće

PITANJE: Kako izvršiti obračun prosječne plaće, da li u isti ulazi stimulacija, minuli rad i ostali dodaci? U Zakonu o radu FBiH i našem pravilniku o radu (javno preduzeće) stoji da se plaća za obavljeni rad i vrijeme provedeno na…

Back To Top