skip to Main Content

Gradonačelnik Trebinja Luka Petrović izjavio je da je Investiciona konferencija “Investiraj u Trebinje” koja je održana 26. i 27. maja, uspješno završena, a dogovoreni su ozbiljni projekti.

“Mnogobrojni investitori su, prvenstveno, zainteresovani za ulaganja u poljoprivredu, izgradnju fabrika dječije hrane, tekstilnu idustriju, medicinsku opremu, fabrika boja i lakova, izgradnju benzinskih stanica, dva hotela i filmskog centra”, rekao je Petrović.

Nakon završene dvodnevne konferencije, kojoj su prisustvovali investitori iz više država, privredne komore iz Srbije, Republike Srpske i Federacije BiH i ambasadori susjednih zemalja, istaknuto je da će u narednih mjesec dana Gradska uprava odgovoriti na pisma namjere investitora.

Dodao je da je urađena promocija svih vrijednosti grada sa kvalitetnim moderatorima i panelistima, te video i štampanim prilozima.

“Svi investitori su oduševljeni kapacitetima i potencijalima grada Trebinja, prvenstveno u novim zonama širenja grada, a to su ekonomske i poslovne zone i vidjeli su svoju šansu za započinjanje biznisa i da ostvare profit na teritoriji grada”, istakao je Petrović. 
Prema njegovim riječima, stvorila se atmosfera da se i narednih godina održavaju slični skupovi, a da će već na sljedećem biti predstavljena mjerljivost uspjeha ovogodišnje konferencije.

Back To Top