skip to Main Content

Na prošlosedmičnom trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 22.505.056,75 KM, kroz 293 transakcija. Od ukupnog prometa sa fondovima ostvareno je 40.003,47 KM što predstavlja 0,18% od ukupnog prošlonedeljnog prometa.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu – lista B najveći promet u prošloj sedmici imale su akcije Nova banka a.d. Banja Luka, kojima se trgovalo u vrijednosti od 1.088.857,19 KM. Prosječna cijena akcija na kraju sedmice bila je 0,565 KM, čime je ostvaren pad od -10,32% u odnosu na kraj sedmice ranije.

Od fondova najveći promet u prošloj sedmici imao je DUIF Management Solutions – OAIF Bors Invest fond, kojim se trgovalo se u vrijednosti od 15.476,87 KM. Prosječna cijena na kraju bila je 2,60 KM, čime je ostvaren pad od -6,81% u odnosu na kraj prethodne sedmice.

Od ukupnog prometa, sa obveznicama je ostvaren promet od 996.351,43 KM, što predstavlja 4,43% ukupnog prošlonedeljnog prometa. Od obveznica najveći promet je ostvaren sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 8 kojima se trgovalo u vrijednosti od 236.550,74 KM.

Prošlosedmični dobitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Profit Plus koji je porastao za 2,94%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,40 KM. 

Prošlosedmični gubitnik među fondovima je DUIF Management Solutions – OAIF Bors Invest fond koji je pao za -6,81%, i na trgovanju u petak se trgovalo po prosječnoj cijeni od 2,60 KM. 

Od akcija na slobodnom tržištu najveći promet imale su akcije Komunalac Modriča a.d. Modriča, kojima se trgovalo se u vrijednosti od 81.723,00 KM. Prosječna cijena akcija na kraju sedmice bila je 1,00 KM, čime je ostvaren rast od 1,01% u odnosu na kraj prethodne sedmice.

Na prošloedmičnom trgovanju prijavljeno je je 7 blok poslova sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka u ukupnoj vrijednosti od 18.727.388,13 KM. 

Back To Top