skip to Main Content

Prezentacija rezultata Istraživanja otvorenosti budžeta, koja je održana u Sarajevu, pokazala je pad Indexa otvorenosti budžeta (OBI) Bosne i Hercegovine sa 43 u 2015. na 35 u 2017.

To istraživanje u saradnji s organizacijom International Budget Partnership u Bosni i Hercegovini provodi Centar za zastupanje građanskih interesa – Fondacija CPI, a njime se u svakoj zemlji mjeri otvorenost budžetskog procesa centralne vlade, tako da je u našoj zemlji obuhvaćen budžet na nivou institucija BiH kojim upravlja Ministarstvo finansija Bosne i Hercegovine.

Projektna koordinatorica istraživanja Aleksandra Banović rekla je da je Bosna i Hercegovina pala na rang listi zbog nepravovremenog objavljivanja Kvartalnih izvještaja o izvršenju budžeta, te objavljivanja Prijedloga budžeta koji sadrži samo minimalne informacije o budžetu.

– Neobjavljivanja budžeta za građane i Polugodišnjeg pregleda budžeta je već ustaljena loša praksa koja uzrokuje nizak rejting naše zemlje na globalnoj listi – rekla je Banović.

U odnosu na zemlje u regiji, BiH se nalazi na posljednjem mjestu, iza Slovenije (69 indeksnih poena), Hrvatske (57), Albanije (50), Srbije (43) i Makedonije (37 poena), saopćeno je.

Back To Top