skip to Main Content

U okviru Bled Water Festivala, koji se održava 15. i 16. juna 2017. godine na Bledu u Sloveniji, u redovnom postupku rotacije predsjedanja između država članica, između Slovenije i Bosne i Hercegovine je izvršena primopredaja dužnosti predsjedavanja Savskom komisijom.

U ime Bosne i Hercegovine, dužnost predsjedavajućeg Savske komisije u sljedećem trogodišnjem periodu obavljat će Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine i član Savske komisije po Odluci Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

Nakon svečanog preuzimanja, održana je 46. sjednica Međunarodne komisije za sliv rijeke Save – Savske komisije na kojoj su, osim redovnih tačaka, razmatrani i materijali koji će biti predstavljeni na predstojećem Samitu u Trstu.

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save – Savska komisija je zajedničko tijelo s međunarodnom pravnom sposobnošću potrebnom za obavljanje njenih funkcija, odnosno provedbu Okvirnog sporazuma. Čine je po dva predstavnika svake Strane potpisnice Okvirnog sporazuma, odnosno član i zamjenik člana svake Strane, pri čemu svaka Strana u Savskoj komisiji ima jedan glas. Sjedište Savske komisije je u Zagrebu, Republika Hrvatska.

Back To Top