skip to Main Content

Fabrika cementa Lukavac investira u ugradnju novih tehnologija u cilju zaštite životne sredine. Kako tvrde, spaljivanje otpada u cementnoj industriji nije štetno za okoliš

Prema podacima Centra za ekologiju i energiju, na području Tuzlanskog kantona dnevno se proizvede 400-500 tona otpada, što je približno 1kg po stanovniku. Ukoliko ne dođe do njegovog zbrinjavanja, Tuzlanski kanton bi za 36 godina mogao biti prekriven otpadom u visini jednog metra. Izraženo u količinama do 2020. godine kanton bi raspolagao zalihom od milion tona komunalnog otpada, od čega bi 60% količine bilo zbrinuto dok bi ostatak završavao na tzv. divljim deponijama.

BiH ima veliki potencijal prerađivanja otpada i njegovog pretvaranja u alternativna goriva. Mnoge stvari koje građani odlažu u kontejnere, a koje kasnije završe na deponijama glavni su izvor alternativne energije koju bi mnoge kompanije koristile u proizvodnji.

Pozitivan primjer i predvodnik u korištenju alternativnih goriva u BiH je Fabrika cementa Lukavac. Ova kompanija kontinuirano investira u ugradnju novih tehnologija i postrojenja s ciljem suspaljivanja zamjenskih goriva i time učestvuje u rješavanju problematike zbrinjavanja otpada.

BiH uskladila je svoje zakone iz ove oblasti prema direktivama EU. Prema tim zakonima definisane su granične vrijednosti emisija za cementnu industriju koje nastaju pri spaljivanju otpada u pećima, koje se kontinuirano mjere i prate od strane ovlaštenih certificaranih institucija i čiji izvještaji se dostavljaju Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. Spaljivanje nije štetno jer se koriste izuzetno visoke temperature i sve materije se neutraliziraju. Upotrebom zamjenskih goriva i sirovina uravnotežuje se okolišni, ekonomski i društveni aspekt održivosti.

U ovoj grani industrije raspolaže se velikim potencijalom za spaljivanje otpada, a proizvodnja cementa može zbrinuti velike količine otpada kao goriva. U svjetskim tvornicama već se predviđa zamjena fosilnih goriva zamjenskim jer u proizvodnji cementa mnogi ostaci na siguran način mogu se pretvoriti u gotov proizvod. Održavanjem sanitarnih i tehnoloških pravila uz pomoć deponija osigurava se zaštita okoliša od zagađenja, te eliminišu druge negativne posljedice. U Evropi se više od četiri miliona tona otpada pretvara u alternativna goriva i upotrebljava u tvornicama cementa.

Back To Top