skip to Main Content

Šefica Ureda IFC-a u BiH Lada Buševac izjavila je da BiH gubi 16 posto bruto nacionalnog dohotka zbog ograničenog učešća žena na tržištu rada.

– Samo jedna trećina ukupnog broja radno sposobnih žena u BiH ima formalno zaposlenje. Nekoliko je razloga za ovakvo stanje: nedostajuće vještine, socijalne norme, slabo razvijena infrastruktura podrške. Firme i poslodavci koji traže talentiranu i motiviranu radnu snagu mogu puno postići kreiranjem sistema podrške koji omogućava ženama da ne biraju između karijere i brige o najbližim i najdražim – kazala je Buševac.

IFC, članica Grupe Svjetske banke, prezentirala je izvještaj „Pitanje brige o djeci: poslovni argumenti za brigu o djeci koju podržava poslodavac“, čija je koautorica Kirsten Newitt navela da je od kritičnog značaja da se rodna jednakost ne posmatra isključivo kao ‘žensko pitanje’, nego kao ključ za jedan širi proces ekonomskog i društvenog razvoja.

– Nemogućnost korištenja kvalitetne i prihvatljive brige za djecu je i dalje najznačajnija prepreka većem učešću žena na tržištu rada, zato što još uvijek, u pravilu, žene mnogo češće nose odgovornost za brigu o djeci nego muškarci – rekla je Newitt.

Izvještaj sublimira naučene lekcije iz 10 detaljnih studija provedenih u kompanijama, koje posluju u različitim zemljama i privrednim granama, a pomažu zaposlenicima da vode kvalitetnu brigu o djeci dok su na poslu.

Navedene su i prepreke koje sprečavaju žene da intenzivnije traže i koriste poslovne prilike koje im se pružaju na tržištu rada, a potvrđeno je da “uspješno rješavanje pitanja u vezi s brigom o djeci, dok su roditelji na poslu, pozitivno utječe na poslovne rezultate privatnih kompanija”.

U svojim naporima da podrži ravnopravnost spolova, IFC želi stvoriti nove prilike za žene na tržištu rada u privatnom sektoru i unaprijediti poslovne rezultate kompanija.

Back To Top