skip to Main Content

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog protokola o izmjenama i dopunama Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Kraljevine Saudijske Arabije o međusobnoj zamjeni nekretnina – zemljišta za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu u cilju jačanja bilateralne saradnje.

Na ovaj način stvaraju se uvjeti za izgradnju diplomatskih predstavništava u Sarajevu i Rijadu.

Ministarstvo vanjskih poslova dostavit će ovaj prijedlog protokola o izmjenama i dopunama Protokola Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar Igor Crnadak.

Back To Top