skip to Main Content

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o osnivanju Organizacionog odbora za učešće Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi EXPO 2020 Dubai, koja će biti održana od 20. oktobra 2020. do 10. aprila 2021. godine.

Ova svjetska izložba bit će jedan od najvećih globalnih događaja od velikog privrednog i značaja u oblasti kulture, a očekuje se predstavljanje oko 200 zemalja.  To je još jedna prilika za Bosnu i Hercegovinu da predstavi svoje potencijale u oblastima  privrede, kulture, turizma i inovacija. Učešće na EXPO 2020 Dubai koji će biti održan pod temom „Povezivanje umova, stvaranje budućnosti“ otvara potencijalne mogućnosti pristupa tržištima zemalja za ukupno 3,2 milijarde potrošača.

Organizacionim odborom, u kojem će biti predstavnici nadležnih državnih i entitetskih ministarstava te Agencije za unapređenje stranih investicija, Vanjskotrgovinske komore BiH i privrednih komora entiteta, predsjedavat će ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.

Organizacioni odbor će, između ostalog, pripremiti i Vijeću ministara BiH predložiti program učešća Bosne i Hercegovine na EXPO 2020.

 

Back To Top