skip to Main Content

Ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko održao je juče u Briselu sastanak sa generalnim direktorom EUROCONTROL-a Eamonnom Brennanom i Upravom ovog tijela te Upravom BHANSA-e, na kojem su predstavljene aktivnosti Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine na realizaciji Strategije upravljanja zračnim prometom u Bosni i Hercegovini kao i aktivnosti Ministarstva na realizaciji Faze II Projekta upravljanja zračnim prostorom u Bosni i Hercegovini.

Ministar Jusko informirao je generalnog direktora EUROCONTROL-a Brennana o nacrtu novog Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine koji je poslan Vijeću ministara BiH na utvrđivanje, te nacrtu Zakona o sigurnosnim istragama u zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine koji je u pripremi.

Direktor BHANSA-e Davorin Primorac učesnicima sastanka je predstavio trenutni status i plan aktivnosti vezanih za Fazu II, odnosno preuzimanje cjelokupnog zračnog prostora Bosne i Hercegovine.

Generalni direktor Brennan predstavio je ključne prioritete EUROCONTROL-a u 2018. godini, plan aktivnosti do 2023. godine, kretanja u zračnom prometu u Europi, odnos EUROCONTROL-a i Bosne i Hercegovine.

Pohvaljujući dosadašnje rezultate i vidljiv napredak, generalni direktor Brennan je izrazio punu podršku svim aktivnostima Ministarstva i BHANSA-e na realizaciji Faze II Projekta upravljanja zračnim prostorom u Bosni i Hercegovini, s konačnim ciljem preuzimanja cjelokupnog zračnog prostora Bosne i Hercegovine do kraja 2019. godine.

Ministar Jusko je pozvao generalnog direktora Brennana na uzvratnu posjetu Bosni i Hercegovini.

 

 

Back To Top