skip to Main Content

Povodom obilježavanja 17.maja, Svjetskog dana telekomunikacija i informacionog društva u Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine održana je konferencija za medije. Obilježavanje godišnjice potpisivanja Prve međunarodne telegrafske konvencije 1865. godine i osnivanja Međunarodne telekomunikacione unije – ITU, ove godine se fokusira na temu “Omogućavanje upotrebe vještačke inteligencije za sve”.

Istaknuto je da u svijetu informaciono-komunikacijskih tehnologija (IT) sve veći prostor zauzima termin ‘vještačka inteligencija’ u vidu naprednih tehnoloških kretanja, koja će obilježiti naredne godine u globalnoj IT industriji, te da Bosna i Hercegovina treba da uhvati korak s novim trendovim odgovarajućim strateškim, te legislativnim rješenjima.
Predsjednik Vanjskotrgovinske komora Bosne i Hercegovine, koja posljednjih godina tradicionalno obilježava 17. maj, Svjetski dan telekomunikacija i informacionog društva, istakao je da se ovogodišnje obilježavanje fokusira na temu “Omogućavanje pozitivne upotrebe vještačke inteligencije za sve“, imajući u vidu da je u proteklim godinama ostvaren značajan napredak u tehnologiji vještačke inteligencije, kao što su Big Data, mašinsko učenje, snaga računara i računarstvo u oblaku.

Vještačka inteligencija u primjeni briše granice između informacionog i telco svijeta i otvara široke mogućnosti za podizanje kvaliteta života cijelog društva, a posebno razvoja telekomunikacionih sistema, ističu iz Vajskotrgovinske komore.

Vještačku inteligenciju ne treba poimati kao robotiku – rekla Amela Odobašić iz Regulatrone agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, koja tvrdi da ta institucija prepoznaje napredna tehnološka kretanja. Iz ove agencije ističu da će vještačka inteligencija, neupitno, doći i u svijet medija i telekomunikacija zbog čega je važno da institucije BiH, kao i realni sektor, prepoznaju značaj edukacije o ovoj i drugim vezanim oblastima.

Vlatko Drmić, pomoćnik ministra za komunikacije u Ministarstvu komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, naglasio je da procjene govore da će do 2030. godine, od 15 do 30 posto ukupnog GDP-a u razvijenim zemljama činiti primjena vještačke inteligencije, odnosno vezana industrija u svijetu informacijsko-komunikacijskih tehnologija. U nastavku obraćanja rekao je i da se u Bosni i Hercegovini trenutno finalizira strategija razvoja IT sektora, kao i da njeno donošenje treba očekivati do kraja godine.

Predstavnici BH Telecoma, MTEL-a, HT Eroneta, kao i predsjednik Udruženja BH Tel istakli su značaj pozitivne upotrebe naprednih tehnoloških rješenja, dakle primjene vještačke inteligencije bez mogućih zloupotreba, ali su se osvrnuli i na opasnosti koje predstavlja zloupotreba. Predstavnici teleoperatera su objasnili da u osnovi umjetna inteligencija teško može dostići nivo ljudskog mozga, bez obzira na količinu procesorske moći, ali je nesporno da tehnologija ide krupnim koracima ka dalekom cilju u kojem bi bila moguća umjetna inteligencija koja se može vidjeti samo u naučnofantastičnim filmovima.

Upotrebom vještačke inteligencije moguće je poboljšati korisničko iskustvo uvođenjem mreže koja se samostalno optimizuje, koja bi sama riješavala kvarove, prateći da kvalitet usluga i servisa konstanto budu na visokom nivou. Naprednu tehnologiju vještačke inteligencije svakako želimo iskoristiti u svrhu povećanja zadovoljstva naših korisnika. Uvjereni smo da ćemo upotrebom vještačke inleligencije u budućnosti povećati kvalitet usluge, zadovoljstvo korisnika, a time i kvalitet života uopšte.”

Back To Top