skip to Main Content

Zahvaljujući Protokolu o saradnji, koji su danas potpisale kompanije “Advancing Trade” iz Ljubljane i LRC iz Sarajeva, bh. kompanije su  dobile novu alternativu za riješavanje naplate međunarodnih potraživanja prema evropskim zakonima i najboljoj praksi. Ono što će ovim Protokolom odmah biti omogućeno bh. privrednicima jeste da mogu  besplatno dobiti analizu izvodljivosti naplate međunarodnih potraživanja, ukoliko to zatraže od LRC-a.

Protokol o saradnji potpisali su Miroslav Benicky, predstavnik „Advancing Trade“ i Emil Kučković, izvršni direktor kompanije LRC. Kako su ovom prilikom istakli Benicky i Kučković, cilj sporazuma je pružiti profesionalnu i kvalitetnu  uslugu firmama u BiH koje imaju međunarodna potraživanja prema dužnicima u Evropi, kroz spoj dugogodišnjeg iskustva “Advancing Trade”, lidera u toj oblasti na evropskom tržištu  i soficistirane baze podataka i bogatog iskustva koje LRC ima u naplati potraživanja kompanija unutar BiH.

Prema riječima Benickog, kroz saradnju sa LRC-om nastojaće da bh. kompanije što brže dolaze do riješenja i premoste probleme koje imaju sa međunarodnom naplatom potraživanja. “Advancing Trade” komunikaciju sa evropskim dužnicima pokreću kroz svoje urede u EU, po nalogu koji LRC dobija od klijenata u BiH.

– Sva  naplata međunarodnih potraživanja dešava se u državi dužnika, dok se istovremeno kompletna komunikacija s klijentom odvija u BiH. Sve podatke o napredovanju procesa naplate međunarodnog potraživanja klijent iz BiH dobija od kompanije LRC. Ne mora radi toga ići na duga putovanja, niti obavljati komunikaciju sa svojim dužnikom na engleskom. Naš moto je “da se klijenti fokusiraju  na svoj posao, dok mi radimo posao naplate međunarodnih potraživanja za njih – kaže Benicky.

Kompanija LRC je do sada pokrenula blizu 150.000 postupaka naplate potraživanja kompanija unutar BiH, bilo sudskim, vansudskim putem, kroz medijaciju ili putem višestrukih otkupnih kompenzacija. Prema riječima Emila Kučkovića, izvršnog direktora kompanije LRC iz Sarajeva, prije potpisivanja Protokola o saradanji sa “Advancing Trade”, godišnje su pokretali i do 700 postupaka za međunarodnu naplatu potraživanja, bilo da su u pitanju potraživanja bh. firmi od dužnika iz EU ili potraživanja firmi iz EU od kompanija u BiH.

-Jedini smo na tržištu BiH omogućili firmama da budemo njihov partner i pomognemo im da nađu rješenja i dođu do naplate svojih potraživanja, a kako bi bili u mogućnosti da servisiraju redovne obaveze prema dobavljačima. Prema našoj analizi, u 90 odsto slučajeva razlog neplaćanja je upravo „začarani krug“ dužničko-povjerilačkih odnosa, kada nastaje domino efekat, dok  u preostalih deset posto slučajeva  ima prevara – kaže Kučković.

Bh. privrednici već od samog početka potpisa ovog Protokola, mogu koristiti njegove benefite. Prema riječima Kučkovića, sve kompanije na prostoru BiH, ukoliko im neko duguje u EU, mogu se obratiti kompaniji LRC iz Sarajeva i zatražiti analizu izvodljivosti naplate i pokrenuti postupke naplate

“Advancing Trade” iz Slovenije  je član međunarodne skupine Working Capital Management Grooup, koja je prisutna u Italiji, Španiji, Francuskoj, Švajcarskoj, Belgiji, Monaku, Luksemburgu, Poljskoj, Sloveniji i Srbiji.  Od 2005. godine pružaju usluge vansudske naplate potraživanja, otkup portfelja i zastupanje u sudskim postupcima u EU. Na godišnjoj razini grupa u prihodima ostvari oko 50 miliona eura,  a znatan dio toga čine naplaćena potraživavanja u vansudskoj naplati, što predstavlja  potvrdu  njihovog dugogodišnjeg iksustva i kvalitetnog rada s klijentima. 

LRC  na tržištu BiH već 16. godinu prikuplja i analizira informacije o kompanijama, sa naglaskom na njihove finansijske rezultate i likvidnost. Besplatna analiza mogućnosti naplate međunarodnih potraživanja dostupna je  kao BESPLATAN SERVIS u sklopu LRC Business Intelligence System – a. Ova usluga je svojevrstan vid podrške privrednicima u BiH, koji žele povećati efikasnost u naplati međunarodnih potraživanja,  a samim tim omogućiti urednije izmirivanje svojih obaveza.

Back To Top