skip to Main Content

U organizaciji Privredne Komore Zelene Srbije u Beogradu je tokom prošle sedmice održan sajam ECO EXPO 2018 uz konferenciju o temi: “Poglavlje 27 – U susret realizaciji obaveza”.

Privredna Komora FBiH je na poziv organizatora učestvovala na ovom događaju, te obezbijedila da u okviru štanda sa brendom Privredne komore FBiH kompanije koje su iskazale interes, dobiju priliku za ostvarenjem novih kontakata, usvajanju pozitivnih praksi i iskustava, identificikaciji održivih modela financiranja projekata. Tu su priliku vrlo profesionalno iskoristili “Eko život” Tuzla, “Modernizacija” Gradačac i “AD Harbi” Konjic.

Uporedo sa sajamskom manifestacijom održala se i Konferencija, sa međunarodnim učešćem “Poglavlje 27 – U susret realizaciji obaveza “, koja učesnicima pruža priliku da od kompetentnijih ljudi iz struke i državne uprave dobiju korisne informacije koje mogu pomoći u ostvarenju poslovne politike, posebno u pogledu korištenja raspoloživih sredstava u EU, kao i načinima finansiranja projekata iz predmetnih oblasti.

Prenošenje propisa i politika zaštite životne sredine iz Europske unije u nacionalne pravne sisteme zasigurno će imati veliki uticaj na rad postojećih industrijskih sistema u Bosni i Hercegovini kao i drugim zemljama regiona, s obzirom na to da se politika EU u oblasti zaštite životne sredine zasniva na načelima preventivnog djelovanja i borbi protiv narušavanja životne sredine na samom izvoru zagađenja.

Predsjedniku Privredne Komore FBiH  Mirsadu Jašarspahiću  uručena je ovogodišnja nagrada „Zeleni oskar” za doprinos unapređenju regionalne saradnje u oblasti zaštite životne sredine. Nagrada se tradicionalno dodeljuje za veliki doprinos unapređenju zaštite životne sredine u Republici Srbiji i harmonizaciji oblasti zaštite životne sredine sa Evropskom unijom, standardima i regulativom. Nagradu su dobili i Milorad Grčić v.d. direktor JP EPS i Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan za doprinos unapređenju zaštiti životne sredine u EPS i Republici Srbiji.

Back To Top