skip to Main Content

Bečko gradsko vijeće usvojilo je 13. decembra 2017. godine budžet glavnoga grada za 2017. godinu u iznosu od 12,82 milijarde eura. Uz planirane rashode od 13,39 milijardi eura, Beč je za narednu godinu predvidio deficit od 569 miliona eura. Novo zaduženje iznosi 0,65 odsto ukupnog bečkog bruto društvenog proizvoda.

Osim budžeta za 2017. godinu predstavljen je strateški izvještaj i finansijski okvir za period do 2022. godine koji predviđa sukcesivnu redukciju primanja stranog kapitala.

Novina je i srednjoročni finansijski plan za period od 2018. do 2022. godine koji sadrži smjer konsolidacije donesen od gradske vlade. Na ovaj način Beč želi osigurati neophodne investicije za obrazovanje, stanovanje i zdravstvo. Vijećnica za finansije Renate Brauner poručila je da Beč već tradicionalno ima jaku upravu i da je cilj njeno održavanje.

A evo koliko će pripasti pojedinim sektorima – za obrazovanje će biti izdvojeno 1,5 milijardi eura, za brigu za djecu, gdje pripadaju i vrtići, biće izdvojeno 811,8 miliona eura, za zdravstvo 2,2 milijarde eura, za socijalna pitanja 1,9 milijardi eura, zaunapređenje privrede 144,5 miliona eura i stanogradnju 577,74 miliona eura.

Procentaulno gledano, 20,8 odsto se izdvaja za socijalna davanja i stanogradnju, 19,2 odsto gradskog budžeta ide na upravu i organe vlasti, 17,9 odsto za zdravstvo, 17,6 odsto za nastavu, odgoj, sport i nauku, 7,2 odsto za javne finansije, 7 odsto za ceste, vodu i saobraćaj, 5,9 odsto za usluge, 2,1 odsto za kulturu i umjetnost, 1,5 odsto za javni red i sigurnost, te 0,8 odsto za subvencioniranje privrede.

/EUROCOMM-PR Sarajevo/

Back To Top