skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,03% i iznosi 568,20 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,06% i iznosi 1.689,62 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama RiTE Ugljevik a.d. Ugljevik, trgovalo se u iznosu od 3.647,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,035 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -2,78%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 58.895,84 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 5 u vrijednosti od 23.639,98 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 11.250,34 KM, po prosječnoj cijeni od 8,21 KM, što predstavlja pad cijene za -0,12%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka(-0,12%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,21 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Prnjavor ekspres a.d. Prnjavor akcijama, trgovalo se u iznosu od 51,68 KM, po prosječnoj cijeni od 0,08 KM.

Back To Top