skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,23% i iznosi 547,96 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 0,48% i iznosi 1.573,84 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.270,00 KM, po prosječnoj cijeni od 1,40 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -2,78%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 246.590,62 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 u vrijednosti od 154.800,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene. U javnoj ponudi obveznica Republika Srpska 3,25% 27/01/20 danas je upisano 25.000 obveznica u vrijednosti od 25.362.500,00 KM.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina, trgovalo se u iznosu od 8.000,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,04 KM, što predstavlja rast cijene za 2,56%.

Akcije 7 fondova su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZIF Jahorina Koin a.d. Pale (4,76%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,10 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Poslovna zona a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 191,40 KM, po prosječnoj cijeni od 0,348 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,29%.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Poslovna zona a.d. Banja Luka ostvarile pad od -0,29% i trgovalo se po cijeni od 0,348 KM po akciji, u vrijednosti od 191,40 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta Prosječna cijena Promjena [%] Maks. cijena Min. cijena Promet
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 5 86,00 0,00 86,00 86,00 154.800,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 11 70,75 -0,11 70,85 70,21 78.638,02
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 1 88,00 -0,01 88,00 88,00 8.252,55
Banjalučka pivara a.d. Banja Luka 1,40 -2,78 1,40 1,40 4.270,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 74,00 -0,07 74,01 74,00 3.330,05
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 78,50 0,04 78,50 78,50 1.570,00
ZTC Banja Vrućica a.d. Teslić 0,48 0,42 0,48 0,48 215,97
Elektro – Bijeljina a.d. Bijeljina 0,14 -0,73 0,14 0,14 148,92

Fondovi

Naziv emitenta Prosječna cijena Promjena [%] Maks. cijena Min. cijena Promet
ZAIF u preoblikovanju BLB – profit a.d. Banja Luka 2,48 0,00 0,00
ZAIF u preoblikovanju Bors invest fond a.d. Banja Luka 1,20 0,00 0,00
ZAIF u preoblikovanju Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,40 0,00 0,00
ZAIF u preoblikovanju VIB fond a.d. Banja Luka 4,12 3,00 4,12 4,10 897,36
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,10 4,76 1,10 1,10 550,00
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 2,87 2,50 2,90 2,80 189,40
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 0,00 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,00 0,00
ZMIF u preoblikovanju Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,82 0,00 0,00
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,04 2,56 0,04 0,04 8.000,00
ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,06 0,66 3,06 3,06 306,00
ZMIF u preoblikovanju VB fond a.d. Banja Luka 1,24 3,33 1,24 1,24 136,40
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 8,21 0,49 8,30 8,18 4.827,96
Back To Top