skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 568,35 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 1.689,62 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 54.268,50 KM, po prosječnoj cijeni od 1,15 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 51.570,66 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 u vrijednosti od 29.928,90 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.588,47 KM, po prosječnoj cijeni od 8,21 KM, što predstavlja rast cijene za 0,12%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka (0,12%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,21 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Progres a.d. Doboj akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.242,36 KM, po prosječnoj cijeni od 0,18 KM.

Na današnjem trgovanju zaključen je 1 REPO posao sa hartijom od vrijednosti Banjalučka pivara a.d. Banja Luka, ukupne vrijednosti 5.463,49 KM.

Back To Top