skip to Main Content

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,17% i iznosi 567,22 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,18% i iznosi 1.686,52 poena.Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 23.481,95 KM, po prosječnoj cijeni od 1,14 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,87%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 913.944,98 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 880.958,59 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.704,40 KM, po prosječnoj cijeni od 8,18 KM, što predstavlja pad cijene za -0,37%.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka(-0,37%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 8,18 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Vodovod a.d. Prijedor akcijama, trgovalo se u iznosu od 430,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,10 KM.

Trezorskim zapisima se trgovalo u vrijednosti od 299.429,40 KM.

Službeno berzansko tržište

Naziv emitenta Prosječna cijena Promjena [%] Maks. cijena Min. cijena Promet
Republika Srpska – stara devizna štednja 7 94,09 94,61 93,60 880.958,59
Telekom Srpske a.d. Banja Luka 1,14 -0,87 1,15 1,14 23.481,95
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 10 73,99 -0,01 74,00 73,70 22.817,62
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 3 87,50 1,16 87,50 87,50 5.250,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 6 85,01 -0,02 85,01 85,01 4.437,52
Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad 0,22 0,45 0,22 0,22 4.420,00
Republika Srpska – izmirenje ratne štete 9 77,00 -0,65 77,00 77,00 481,25

Fondovi

Naziv emitenta Prosječna cijena Promjena [%] Maks. cijena Min. cijena Promet
ZIF Aktiva invest fond a.d. Banja Luka 1,55 0,00 0,00
ZIF BLB – profit a.d. Banja Luka 3,50 0,00 0,00
ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka 2,27 0,00 0,00
ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka 6,50 0,00 0,00
ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina 0,04 0,00 0,00
ZIF Jahorina Koin a.d. Pale 1,60 0,00 0,00
ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka 3,61 0,00 0,00
ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka 3,70 0,00 0,00
ZIF Privrednik invest a.d. Banja Luka 1,40 0,00 0,00
ZIF Unioinvest a.d. Bijeljina 0,40 0,00 0,00
ZIF VB fond a.d. Banja Luka 1,00 0,00 0,00
ZIF VIB fond a.d. Banja Luka 5,15 0,00 0,00
ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka 8,18 -0,37 8,31 8,10 5.704,40

Indeksi

Indeks Naziv Vrijednost Promjena Promjena [%]
BIRS Berzanski Indeks Republike Srpske 567,22 -0,98 -0,17
ERS10 Indeks preduzeća Elektroprivrede RS 326,17 0,54 0,17
FIRS Indeks investicionih fondova RS 1.686,52 -3,10 -0,18
ORS Indeks obveznica Republike Srpske 2.162,98 0,59 0,03
Back To Top