skip to Main Content

Vrijednost BIRS indeksa se nije promjenila i iznosi 563,44 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,95% i iznosi 1.598,72 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 4.437,20 KM, po prosječnoj cijeni od 1,10 KM po akciji.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 70.212,15 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 42.665,98 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 5.424,12 KM, po prosječnoj cijeni od 3,64 KM, što predstavlja pad cijene za -1,89%.

Akcije 2 fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZMIF u preoblikovanju Kristal invest fond a.d. Banja Luka(-1,89%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 3,64 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Japra a.d. Novi Grad akcijama, trgovalo se u iznosu od 2.032,34 KM, po prosječnoj cijeni od 0,388 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Rafinerija nafte Brod a.d. Brod ostvarile pad od -31,58% i trgovalo se po cijeni od 0,013 KM po akciji, u vrijednosti od 272,84 KM.

Na današnjem trgovanju prijavljen je 1 blok posao sa hartijama od vrijednosti emitenta Nova banka a.d. Banja Luka, u ukupnoj vrijednosti od 575.472,57 KM.

Back To Top