skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 2,92% i iznosi 573,71 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 1,15% i iznosi 1.592,19 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 2.259,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,251 KM, čime je ostvaren rast u odnosu na prošlo trgovanje za 8,19%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 233.636,85 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – izmirenje ratne štete 8 u vrijednosti od 74.796,00 KM. Nije bilo promjene prosječne cijene.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 27.652,50 KM, po prosječnoj cijeni od 7,97 KM, što predstavlja rast cijene za 2,18%.

Akcije 2 fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka (2,18%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,97 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Duvan a.d. Bijeljina akcijama, trgovalo se u iznosu od 9.900,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,30 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu rast cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, a najveći rast imale su akcije preduzeća Veleprehrana a.d. Banja Luka (20,00%), i sa ovim akcijama danas se trgovalo po cijeni od 0,30 KM, u vrijednosti 1.050,00 KM.

Od akcija na slobodnom tržištu pad cijena akcija zabilježile su akcije samo jednog emitenta, od čega su akcije preduzeća Travunija a.d. Trebinje ostvarile pad od -25,37% i trgovalo se po cijeni od 0,15 KM po akciji, u vrijednosti od 97,95 KM.

Back To Top