skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se povećala za 0,41% i iznosi 557,43 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se povećala za 1,91% i iznosi 1.574,12 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, trgovalo se u iznosu od 62.772,47 KM, po prosječnoj cijeni od 0,232 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -7,20%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 73.660,96 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 54.492,25 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je rast od 0,11%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 15.887,80 KM, po prosječnoj cijeni od 7,80 KM, što predstavlja rast cijene za 4,14%.

Akcije jednog fonda su ostvarile rast prosječne cijene, od čega su najveći rast imale akcije ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka (4,14%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 7,80 KM.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina(-2,50%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 0,039 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Rafinerija nafte Brod a.d. Brod akcijama, trgovalo se u iznosu od 14,56 KM, po prosječnoj cijeni od 0,013 KM.

Back To Top