skip to Main Content

 

Vrijednost BIRS indeksa se smanjila za -0,21% i iznosi 576,45 poena.
Vrijednost FIRS indeksa se smanjila za -0,22% i iznosi 1.614,55 poena.

Od akcija na službenom berzanskom tržištu lista B najveći promet je ostvaren sa akcijama Telekom Srpske a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 940,17 KM, po prosječnoj cijeni od 1,11 KM, čime je ostvaren pad u odnosu na prošlo trgovanje za -0,89%.

Ukupan promet sa obveznicama na današnjem trgovanju iznosio je 152.862,32 KM. Od obveznica najviše se trgovalo sa obveznicama Republika Srpska – stara devizna štednja 7 u vrijednosti od 126.512,61 KM. Prosječna cijena ovih obveznica ostvarila je pad od -0,02%.

Od akcija zatvorenih investicionih fondova najveći promet je ostvaren sa akcijama ZMIF u preoblikovanju Zepter Fond a.d. Banja Luka, trgovalo se u iznosu od 1.775,31 KM, po prosječnoj cijeni od 8,00 KM po akciji.

Akcije jednog fonda su ostvarile pad prosječne cijene, a gubitnik dana među Fondovima su akcije ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka(-14,29%), i danas se ovim akcijama trgovalo po prosječnoj cijeni od 1,20 KM.

Od hartija od vrijednosti na slobodnom tržištu najveći promet je ostvaren sa Malpreh a.d. Banja Luka akcijama, trgovalo se u iznosu od 1.940,00 KM, po prosječnoj cijeni od 0,50 KM.

Back To Top