skip to Main Content

U Sarajevu je juče održana konferencija u organizaciji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine o temi: „Profesionalna orijentacija – mehanizam za dugoročno smanjenje nezaposlenosti“. Na konferenciji su učestvovali predstavnici zavoda i službi za zapošljavanje u BiH, predstavnici udruženja poslodavaca, privrednih komora, te predstavnici univerziteta, srednjih i osnovnih škola.

Cilj konferencije je bio razmijeniti iskustva i najbolje prakse u provođenju profesionalne orijentacije, te odgovoriti na pitanja koliko je obrazovni sistem u BiH usklađen sa tržištem rada, kakva je ponuda radne snage, te šta uraditi da se uočeni nedostaci isprave.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Muamer Bandić, rekao je da se stalnim praćenjem kretanja na tržištu rada uvidjelo da se u grupi suficitarnih, odnosno deficitarnih uglavnom nalaze ista zanimanja. To je rezultat obrazovanja kadrova koja ne trebaju tržištu, odnosno manjeg broja upisanih u škole koje obrazuju one radnike koji su nam potrebni. Zato je ova konferencija važna da pokuša dati odgovore i preporuke kako u budućnosti smanjiti školovanje kadrova koji nemaju perspektivu na tržištu rada, odnosno na koji način dati informaciju ljudima o tome šta je potrebno tržištu rada.

„Od izbora profesije zavisi mnogo toga u životu, između ostaloga da li će osoba biti zaposlena ili nezaposlena. Nerealno je očekivati da dijete od 14-15 godina razmišlja toliko daleko u budućnost, te mu je stoga neophodna stručna pomoć. Upravo u toj fazi krucijalnu ulogu imaju stručne osobe u školama i službama za zapošljavanje. Zato je naš cilj stvoriti sistem koji će pomoći ljudima da odaberu zanimanja potrebna tržištu rada”, rekao je direktor Bandić.

Nakon uspješnog rada, dva radna panela i brojnih prezentacija, konferencija je identificirala nekoliko problema i ponudila rješenja. Na nivou uočenih problema prepoznato je da ponuda na tržištu rada ne odgovara poslodavcima, da radna snaga ne zadovoljava potrebe tehničko-tehnološkog razvoja, zatim da ne postoje standardi u provođenju modela profesionalne orijentacije jednaki za sve aktere na tržištu rada, te da praćenje ponude i potražnje na tržištu rada nije adekvatno.

Prema navedenim problemima predloženi su zaključci usmjereni ka njihovom rješavanju. Na prvom mjestu je identificirana potreba za jačanjem svijesti o značaju profesionalne orijentacije kod djece, omladine i svih koji na bilo koji način utiču na odabir buduće profesije. Naredni korak je definisati jedinstvene standarde i modele provođenja profesionalne orijentacije na svim obrazovnim nivoima i službama zapošljavanja. Nadalje potrebno je na nivou entiteta uspostaviti mehanizam koordinacije upisnih politika, povećanja efikasnosti planiranja i sistema za praćenje ponude i potražnje na tržištu rada. Također, potrebno je  osmisliti i započeti realizaciju zajedničkih programa između škola, poslodavaca i službi za zapošljavanje u oblasti profesionalne orijentacije (realni susreti i praksa u preduzećima, stipendiranje deficitarnih zanimanja, razvoj standarda zanimanja i kvalifikacija koje su u skladu sa potrebama tržišta rada), te na kraju napraviti program/online platformu putem koje bi se učenici upoznali sa različitim profesijama i potražnjom za svaku od profesija na tržištu rada.

Učesnici su podcrtali i važnost organiziranja ovakvih skupova koji na jednom mjestu okupljaju sve relevantne subjekte i nude razmjenu znanja i iskustava u rješavanju konkretnih problema.

Back To Top