skip to Main Content

PITANJE: Koji je poreski tretman novčanih sredstava koja obveznik PDV-a-operator distributivnog sistema prije izvršenog prometa usluge priključenja na distributivnu mrežu primi od primaoca te usluge. Pri tome će tim novčanim sredstvima finansirati izgradnju elektrodistributivnog objekta kako bi se stvorili uslovi za priključenje na distributivnu mrežu?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top