skip to Main Content

Proračunom Federacije BiH za 2018. godinu utvrđeno bruto potrebe za zaduživanjem na domaćem tržištu u iznosu do 510 mil. KM, od čega se na trezorske zapise odnosi 360 mil. KM, a obveznice 150 mil. KM. Raspored održavanja planiranih aukcija trezorskih zapisa i obveznica, odnosno Indikativni kalendar izdanja vrijednosnih papira Federacije BiH za 2018. godinu  objavljen je na internetskoj stranici Federalnog ministarstva finansija odmah nakon usvajanja Proračuna Federacije BiH za ovu godinu, navodi se u saopštenju Federalnog ministarstva finansija.

U skladu s Indikativnim kalendarom aukcija, Federalno ministarstvo finansija-financija priprema i objavljuje kvartalne kalendare aukcija na temelju kojih Vlada Federacije BiH donosi pojedinačne odluke o vrsti instrumenata i visini zaduživanja. Kalendarom aukcija vrijednosnih papira Vlade Federacije BiH za II kvartal koji je objavljen na internetskoj stranici Federalnog ministarstva finansija 14. februara 2018. planirano je održavanje sedam aukcija ukupne vrijednosti od 180 mil. KM. Sukladno navedenom planu izdanja vrijednosnih papira za II kvartal 2018. godine, Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 29. marta 2018. godine donijela pojedinačne odluke o zaduženju putem navedenih instrumenata u ukupnom iznosu od 180 mil. KM.

Navedene odluke predstavljaju ovlaštenje Federalnom ministarstvu finansija-financija da u skladu s vlastitom procjenom o potrebama i razini likvidnosti Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH  donosi pojedinačne odluke o datumima održavanja aukcija ili otkazivanju planiranih aukcija.

Uzimajući u obzir ostvareni suficit u 2017. godini, te s tim povezanu zadovoljavajuću razinu likvidnosti Jedinstvenog računa riznice Federacije BiH, Federalno ministarstvo finansija je otkazalo sve planirane aukcije vrijednosnih papira u travnju i svibnju u ukupnom iznosu od 140 mil. KM.

Federalno ministarstvo financija  blagovremeno obavještava investitore i širu javnost o planovima zaduživanja i održavanja aukcija, kao i njihovom otkazivanju, a sve navedene informacije i obavijesti se objavljuju i na internetskoj stranici Ministarstva.

 

Back To Top