skip to Main Content
Imag0038 Razmjena

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine organizirala je konferenciju za novinare na kojoj su prezentirani osnovni pokazatelji vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine sa svijetom u razdoblju I-IX mjeseci 2016. godine, sa posebnim osvrtom na razmjenu Bosne i Hercegovine sa najznačajnijim trgovinskim partnerima.

Na konferenciji je istaknuto da je Bosna i Hercegovina za devet mjeseci tekuće godine ostvarila izvoz u vrijednosti od 7.129.761.000 KM, te je ostvareno povećanje izvoza od 3,61 % u odnosu na isti period prethodne godine.

Uvoz u Bosnu i Hercegovinu za devet mjeseci 2016. godine iznosi 11.870.557.000 KM, što je više za 3,59 % u odnosu na isti period prethodne godine.
Ovakve promjene rezultirale su pokrivenošću uvoza izvozom od 60,01 % što je više za 0,02% u odnosu na devet mjeseci 2015. godine. Ukupan obim vanjskotrgovinske razmjene je povećan za 3,60% i njegova vrijednost iznosi 19.000.318.000 KM.

Pozitivni efekti povećanja izvoza nisu doprinijeli smanjenju vanjskotrgovinskog deficta usljed povećanog uvoza, te za devet mjeseci tekuće godine, deficit iznosi -4.740.796.000 KM.

Evropska unija je definitivno najznačajniji vanjskotrgovinski partner BiH po obimu razmjene, a učestvovala je sa 71,1% u ukupnom obimu razmjene (72,4 % izvoza i 70,4% uvoza).

Na tržište EU izvezeno je robe u vrijednosti od 5.160.439.000 KM što je za 4,86 % više u odnosu na 9 mjeseci 2015. godine. Uvoz je takođe povećan i iznosio je 8.351.748.000 KM što je za 8,34% više u odnosu na 9 mjeseci 2015. godine.

Pokrivenost uvoza izvozom sa zemljama EU iznosi 61,8% a vanjskotrgovinski deficit iznosi –3.191.309.000 KM , što pokazuje negativno kretanje usljed povećanog uvoza i nedovoljnog povećanja izvoza poredeći sa istim periodom prethodne godine.

Back To Top