skip to Main Content

Ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer boravila je juče u Goraždu gdje se susrela sa premijerom Bosansko-podrinjskog kantona Emirom Okovićem, kantonalnom ministricom Sabirom Bešlijom za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i sekretarom Vlade BPK-a Emirom Sijerčićem. Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji na projektima koje u ovom kantonu podržava Vlada Švicarske iz oblasti lokalne samouprave, zdravstva, zapošljavanja mladih i upravljanja migracijama.

Bosansko-podrinjski kanton je od 2014. godine uključen u Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), u sklopu kojeg mu je pružena tehnička podrška u izradi razvojne strategije kantona. U naredne četiri godine BPK će u sklopu ILDP-a raditi na uspostavljanju funkcionalnog sistema upravljanja razvojem. ILDP se uz podršku Vlade Švicarske i UNDP-a BiH od 2007. godine sprovodi u cijeloj BiH.

Govoreći o rezultatima koji su postignuti na planu privrednog razvoja i zaposlenosti, ambasadorica je istakla da je Bosansko-podrinjski kanton može poslužiti kao dobar primjer i ostalim kantonima. Kao veoma značajan pomenut je projekat Mobilnog biroa koji se realizuje u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u saradnji sa Službom za zapošljavanje BPK. U sklopu YEP-a osnovan je i Klub za traženje posla u Goraždu, a postignut je i lokalni dogovor o zapošljavanju oko 30 socijalno ugroženih osoba iz ruralnih dijelova kantona. Ove godine Vlada Švicarske će podržati i saradnju sa sve tri srednje stručne škole na području kantona u sklopu projekta Prilika Plus u namjeri da učenici dobiju praktična znanja i vještine koji su potrebni za konkretne potrebe tržišta rada.

Razgovarano je i o aktuelnom stanju u oblasti socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica na području ovog kantona. Vlada Švicarske podržala je rad Centra za mentalno zdravlje ZU Dom zdravlja Goražde u sklopu Projekta mentalnog zdravlja u BiH. Ovaj kanton je također uključen u projekat Jačanja sestrinstva u BiH, a ljekari porodične medicine i medicinsko osoblje iz Doma zdravlja Goražde prošli su i obuku u sklopu Projekta smanjenja faktora rizika po zdravlje.

Goražde, uključujući i okolna mjesta Novo Goražde, Foču i Pale-Praču, uključeni su u program Regionalnog stambenog zbrinjavanja koji se sprovodi u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI) BiH i lokalnim vlastima. Kroz projekat se pruža podrška interno raseljenim licima i povratnicima u stambenom zbrinjavanju ali i pristupu osnovnim uslugama kao što je pristup vodi i struji i socijalnim uslugama poput zdravstvene njege ili obrazovanja.

Goražde je ujedno jedna od 15 općina koje su uključene u projekat Migracije i razvoj kojeg Vlada Švicarske podržava u partnerstvu sa MLJPI BiH. Ovaj projekat usmjeren je na unapređenje saradnje sa dijasporom, uvažavajući pri tom uzajamne potrebe, i adekvatno usmjeravanje potencijala, iskustava, znanja, vještina i investicija iz dijaspore.

Posjetu Bihaću ambasadorica je iskoristila i za druženje sa najmlađima – učenicima četvrtih i petih razreda iż dvije osnovne škole iz Goražda i tri škole, uključujući i njihove područne škole u okolnim mjestima: Vitkovici, Ilovača i Ustikolina za koje je ambasada obezbijedila prevoz. Naime, ambasadorica je u Centru za kulturu najavila projekciju nove filmske verzije omiljene priče o najpoznatijoj Švicarkinji – Heidi. Film distribuira SPI International/Filmbox, globalna medijska kompanija koja već 25 godina obezbjeđuje internacionalne filmove i televizijski program za više od 30 TV kanala na pet kontinenata. „Heidi“ je osim u Goraždu prikazana i u Bihaću, a predstavit će se i publici u Mostaru, Čapljini, Banja Luci, Prijedoru i Sarajevu.

 

Ambasadorica je u Goraždu posjetila i pogone kompanije Bekto Precisa koja zapošljava oko 500 radnika. Bekto Precisa već nekoliko godina uspješno izvozi komponente za švicarskog privrednog giganta V-Zug, proizvođača kućanskih aparata vrhunske kvalitete.

 

Back To Top