skip to Main Content

Čak stotinu studenata druge godine Menadžmenta s Ekonomskoga fakulteta Sveučilišta u Mostaru boravilo je danas u Aluminiju d.d. Mostar, u sklopu studijskoga posjeta odnosno terenske nastave iz kolegija Osnove menadžmenta. Posjet je organiziran na poticaj prodekana za nastavu Ekonomskoga fakulteta prof. dr. Zdenka Klepića koji je, zajedno s doc. dr. Nikolom Papcem i asistentima, nakon Aluminija, studentima osigurao i obilazak grudske Violete, te Gradskoga poglavarstva Širokoga Brijega.

U Velikoj dvorani Upravne zgrade, direktor Odjela korporativnih komunikacija i marketinga Aluminija Darko Juka studentima je govorio o korporativnomu upravljanju, načinu i kakvoći proizvodnje i o načinu plasmana proizvoda, potom o društvenoj odgovornosti Aluminija, kao i o ekološkomu i humanomu aspektu poslovanja. Upoznao ih je i s bogatom poviješću Hercegovačkoga diva, kao i s njegovim nemjerljivim značajem za BiH, ali i s izazovima okružja u kojemu posluje, kao i sa strateškim planovima razvitka.

S obzirom na to da su buduće menadžere osobito zanimali organizacijska struktura upravljanja i odgovornosti u tomu procesu, s naglaskom na valjano i sustavno upravljanje ljudskim resursima, prigodno im je predavanje, popraćeno prezentacijskim prikazom tvorničkih organizacijskih ustroja, održala i Sonja Horvat-Granić, direktorica Odjela ljudskih resursa Aluminija.

– Aluminij je izvrsnim primjerom praktične primjene onoga što naš kolegij izučava, a i kao članu Nadzornoga odbora ovoga poduzeća, čast mi je upoznati naše studente s jednom od najvećih bosanskohercegovačkih tvrtki – prokomentirao je prof. Klepić, koji u NO-u Aluminija zastupa interese državnoga kapitala u tvorničkoj vlasničkoj strukturi.

Dvosatni je posjet okončan ugodnom šetnjom raskošnim tvorničkim Vrtom.

Back To Top