skip to Main Content
Kontrola

Alkaloid AD Skopje ostvario je pozitivne finansijske rezultate u periodu januar – mart 2017., pokazuje nerevidirana pojedinačna i nerevidirana konsolidovana bilansa uspjeha.

U periodu januar – mart ukupna konsolidovana prodaja iznosila je 37,9 miliona eura što predstavlja povećanje za 10% u odnosu na isti period prošle godine. Konsolidovana prodaja na domaćem tržištu porasla je za 11%, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije povećan za 9%. Od ukupne konsolidovane prodaje 38% realizirano je na domaćem tržištu, a 62% na inostranim tržištima.

Analiza po regijama pokazuje da se od ukupne konsolidovane prodaje u zemljama Jugoistočne Evrope realiziralo 30%, u Rusiji i Zemljama nezavisnih država 8%, 23% je ostvareno u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA), dok je na ostalim tržištima ostvareno 1% od ukupne konsolidovane prodaje. Najveći porast na izvoznim tržištima zabilježen je u zemljama: Velika Britanija, gdje je sa prodajom od 1,1 milion eura ostvaren porast od 4.275%, Rusija – 36%, Rumunija – 63%, Slovenija – 28%, Hrvatska – 5%,  Mađarska – 369%, Češka Republika – 467%, Albanija – 11% itd.

Analiza ukupne konsolidovane prodaje po vrsti proizvoda pokazuje da najbolju prodaju ostvaruju proizvodi iz segmenta farmacije sa 85%, gdje na OTC lijekove otpada 20%, na lijekove za kardiovaskularna oboljenja 17%, na lijekove za neurološka oboljenja 13%, na antibiotike 15% itd. Sektor hemije, kozmetike i bilja u ukupnoj konsolidovanoj prodaji učestvuje sa 15%, tačnije hemija sa 4%, kozmetika sa 8% i bilje sa 3%.

Konsolidovana dobit, prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), iznosi 6,3 miliona eura i povećana je za 12%, dok je konsolidovani neto profit, koji iznosi 3,8 miliona eura, povećan za 11%.

Ukupna ulaganja ove kompanije u dugoročna sredstva za period januar – mart 2017. godine iznose 2,1 miliona eura.

 

 

Back To Top