skip to Main Content

Alkaloid zabilježio povećanje konsolidovane prodaje za 5%, ulaganja od 8.9 miliona eura i povećanje konsolidovanog neto profita za 10% u periodu januar – septembar 2016.

Alkaloid AD Skopje ostvario je pozitivne finansijske rezultate u periodu januar – septembar 2016. godine prema nerevidiranoj pojedinačnoj i konsolidovanoj bilansi uspjeha.

U periodu od janura do septembra ukupna konsolidovana prodaja iznosi 99.9 miliona eura što predstavlja povećanje za 5% u odnosu na isti period prošle godine. Na domaćem tržištu konsolidovana prodaja porasla je za 2%, dok je ukupni konsolidovani izvoz kompanije povećan za 7%.

Od ukupne konsolidovane prodaje 39% je ostvareno na domaćem tržištu, dok na inostranim tržištima 61%. Presjek po regijama pokazuje da se od ukupne konsolidovane prodaje u zemljama Jugoistočne Evrope realiziralo 34%, u Rusiji i Zemljama nezavisnih država 7%, 18% je ostvareno u zemljama Zapadne Evrope (EU i EFTA), dok se na ostalim tržištima ostvarilo 2% od ukupne konsolidovane prodaje. Najveći porast na inotržištima zabilježen je u zemljama: SAD – 74%, Rusija – 12%, Rumunija – 56%, Slovenija – 17%, Poljska– 486%, Velika Britanija – 198%, Mađarska – 236% itd.

Presjek ukupne konsolidovane prodaje po vrsti proizvoda pokazuje da najbolju prodaju ostvaruju proizvodi iz segmenta farmacije, čak 82%, gdje na OTC lijekove otpada 18%, na lijekove za kardiovaskularna oboljenja također 18%, na lijekove za neurološka oboljenja 14%, na antibiotike 12% itd. Sektor hemije, kozmetike i bilja u ukupnoj konsolidovanoj prodaji učestvuje sa 18%, tačnije hemija sa 3%, kozmetika sa 11% i bilje sa 4%.

Konsolidovana dobit, prije odbijanja kamata, poreza i amortizacije (EBITDA), iznosi 14.9 miliona eura i povećana je za 9%, dok je konsolidovana neto dobit, koja iznosi 8.3 miliona eura, povećana za 10%.

Ukupna ulaganja ove kompanije u dugoročna sredstva za period januar – septembar 2016. godine iznose 8.9 miliona eura.

Back To Top