skip to Main Content

PITANJE: Društvo koje vrši otpis je u prethodnim godinama imalo akumulirani gubitak. Da li se taj gubitak može koristiti za umanjenje obaveze za porez na dobit za 2018. godinu? Šta je sa obavezom za akontaciju poreza na dobit za 2019. godinu, s obzirom na to da dobit proizilazi iz jednog vanrednog događaja?

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDKSA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top