skip to Main Content

PITANJE: Ko ima aktivnu stvarnu legitimaciju da podnosi tužbe za smetanje posjeda kada je učinjena smetnja nad državnim šumama, ako je zaključak sudova da se korisnik državnih šuma ne može smatrati posjednikom državnih šuma?

 

ODGOVOR:

 

Ovaj sadržaj je dostupan samo pretplatnicima!
PRIJAVITE SE

Ako ste zainteresovani za pretplatu kontaktirajte nas na mail: prodaja@privrednastampa.biz

PRETPLATA NA ČASOPIS ZIPS

PRETPLATA NA ČASOPIS SUDSKA PRAKSA

Časopis ZIPS

Back To Top