skip to Main Content

U Marakešu je 17. i 18. aprila održan sastanak Upravnog odbora i sjednica Generalne skupštine Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja (WAPES) na kojima je Agencija za rad i zapošljavanje BiH prezentirala Izvještaj o reviziji u dijelu strateško upravljanje.

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, prevođena direktorom Muamerom Bandićem, na sastanku Upravnog odbora WAPES-a prezentirala je Izvještaj o reviziji u dijelu strateškog upravljanja, te je navedeni izvještaj jednoglasno usvojen na sjednici Generalne skupštine WAPES-a sa 52 članice javnih službi zapošljavanja.

Prema riječima direktora Bandića, Agencija za rad i zapošljavanje BiH je u ulozi revizora imala veliki izazov i odgovornost da provede reviziju rada Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja u dijelu strateškog upravljanja za period od 2015. do 2018. godine. Predmet revizije su bile tri komponente strateškog upravljanja: strateški pravci, upravljanje i strukturna organizacija. Revizija je podrazumijevala analizu svih dostupnih dokumenata WAPES-a, Strategije WAPES-a 2015-2018, te anlizu odgovora na upitnike članova WAPES-a. Revizija je dala glavne nalaze i preporuke za svaku od tri komponente strateškog upravljanja.

Jednoglasno usvojen izvještaj o reviziji koji je izradila Agencija za rad i zapošljavanje BiH je veliko priznanje Bosni i Hercegovini i našoj instituciji, te potvrda naše stručnosti i sposobnosti da realizujemo sve aktivnosti koje nam se dodijele, istakao je direktor Bandić.

 

Back To Top