skip to Main Content
Adiko Bank

Addiko Bank d.d. Sarajevo ostvarila je značajan napredak u poslovanju, intenzivirala je kreditnu aktivnost uz poboljšanje kvaliteta portfolija.

Banka je uspješno provela proces konverzije kredita sa valutnom klauzulom, te ostvarila pozitivan rezultat iz redovnog poslovanja.

– Rezultati redovnog poslovanja pokazuju nam da smo postavili dobar poslovni model, koji daje pozitivne efekte i brže od očekivanja. Plasirali smo gotovo tri puta više kredita nego godinu ranije, te promijenili kvalitet strukture portfolija. Starije problematične plasmane zamijenili smo novim, kvalitetnijim. Istovremeno, uložili smo napor u jačanje povjerenja klijenata, stvarajući na taj način snažnu dugoročnu osnovu za stabilan i profitabilan rast – izjavila je Sanela Pašić, direktorica Addiko Bank d.d. Sarajevo.

Pristupajući odgovorno problemu kredita sa valutnom klauzulom, Banka je u dogovoru sa klijentima realizovala model konverzije sa fiksnom kamatnom stopom od 5,99 posto i oprostom od 30 posto, odnosno 50 posto duga socijalno ugroženim klijentima.

Ovaj jednokratni trošak, uz efekte restrukture organizacije uzrokovao je negativan finansijski rezultat u iznosu od 36,5 miliona KM.

Ovaj rezultat je u skladu sa planom stabilizacije poslovanja, podržanog od strane vlasnika, s obzirom  na to da je rezultat redovnog poslovanja doveden u zonu profitabilnosti ranije nego što je očekivano, a poslovanje Banke je dodatno ojačano značajnom dokapitalizacijom u 2016.

Stopa adekvatnosti kapitala Banke je 16 posto, što je znatno iznad zakonski propisanog minimuma.

Aktiva Banke iznosila je 847,63 miliona KM, dok su ukupni depoziti iznosili 602,77 miliona KM. Bruto krediti i potraživanja prema klijentima iznosili su 554,14 miliona KM, saopćeno je iz Addiko Bank d.d. Sarajevo.

 

(FENA)

Back To Top