skip to Main Content

Direktor Agencije za unapređenje stranih investicija Gordan Milinić razgovarao je sa Boštjanom Pečenkom, članom Uprave Addiko Bank, o poslovnom ambijentu u BiH, administrativnim problemima sa kojima se strani investitori suočavaju u BiH, te trenutnim mjerama (ukupno 57) koje FIPA predlaže za unapređenje poslovnog okruženja u zemlji.

Pečenko je istakao dugotrajnu proceduru za registraciju firme i PDV broja kao oblasti koje bi trebalo značajno unaprijediti, ukoliko se želi pomoći privrednicima da lakše posluju.

Razgovarano je također o predstojećem poslovnom forumu posvećenom mogućnostima za ulaganje u BiH koji će biti održan u Ljubljani početkom 2018. godine, u organizaciji ambasade BiH u Sloveniji, na kojem će Addiko Bank također uzeti aktivno učešće, te će pomoći oko okupljanja investitora iz Slovenije i Italije.

Addiko Bank će svojim komitentima koji su zainteresirani za investicije preporučiti povezivanje sa FIPA-om, te im obezbijediti potrebne kredite i garancije za investicije.

Back To Top