100 najvećih u BiH

100 NAJVEĆIH U BIH

                                                      

 

Projekt “Izbor 100 najvećih kompanija u BiH” je prvi i jedini brend Poslovnih novina u okviru kojeg se vrši izbor najuspješnijih bh. kompanija tako da se kroz rang-listu velikih, malih i srednjih kompanija u BiH ističu oni koji to zaslužuju svojim uspješnim poslovanjem. U okviru Projekta 100 najvećih održava se tradicionalno dodjela priznanja prvoplasiranim sa rang-liste. Ovo je jedinstven projekat na nivou BiH, a već niz godina je prepoznatljiv brend i van granica naše zemlje. Projekat je ojačao svoju poziciju relevantnog i korisnog izvora podataka za domaće i strane kompanije, investitore, organizacije i institucije i promovira uspješnost bh. privrednih subjekata i privrede u cjelini.

Posebnost ovog projekta u odnosu na druge srodne manifestacije jesu: tradicija, kredibilitet i objektivnost – rangiranje se vrši na osnovu jasno definisanih kriterija – po ukupnom prihodu, neto dobiti, izvozu i investicijama; transparentnost – rang-liste sa svim podacima objavljuju se u specijalnom izdanju Poslovnih novina; dostupnost – daje jednake šanse svim privrednim subjektima da učestvuju u izboru, a učešće u projektu je besplatno.

Kompanijama koje su na našim rang-listama nudimo i mogućnost korištenja pečata/znaka 100 NAJVEĆIH u BiH, kao dodatnu vrijednost koja obogaćuje kompaniju za povjerenje potrošača, sinonim kvaliteta i uspješne buduće strategije.

Na ovaj način Poslovne novine doprinose jačanju i razvoju poslovne klime, a pečat orginalnosti je dugoročna potvrda uspješnosti. Mnoge kompanije ga koriste kao  referencu na svojoj web strani, dokumentima, promotivnim materijalima, memorandumu.

Značaj projekta potvrdila su i dosadašnja partnerstva sa: Vanjskotrgovinskom / Spoljnotrgovinskom komorom BiH, Asocijacijom poslodavaca BiH, Privrednom/Gospodarskom komorom FBiH, Privrednom komorom Distrikta Brčko BiH, te Nevladinom organizacijom – “Kupujmo i koristimo domaće – kvalitetno proizvedeno u BiH”.