skip to Main Content


Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati prijedlog da rekonstrukcija magistralnih cesta bude proglašena projektom od javnog interesa za FBiH, a korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za ove radove JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo. Kako je obrazloženo, Ceste FBiH imaju veliki problem s pribavljanjem neophodnih dozvola za rekonstrukciju mreže magistralnih cesta, a jedan od uslova za dobijanje urbanističke saglasnosti je upravo utvrđivanje javnog interesa za Federaciju BiH.

Članovi Vlade će se izjasniti o prijedlogu Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera za 2019. godinu Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u ukupnom iznosu od 8.071.280 KM, a sredstva će korisnicima biti isplaćena kao nepovratna (grant). Isto ministarstvo predložilo je i usvajanje Programa utroška 1.000.000 KM utvrđenih u ovogodišnjem Budžetu FBiH za realizaciju Programa “Kreditni poticaj razvoja, poduzetništva i obrta”.

Na dnevnom redu su i informacije o dugu FBiH u prvom ovogodišnjem kvartalu, te o vanjskom i unutarnjem dugu u FBiH na dan 31.12.2018. godine, kao i Godišnji plan zaduživanja za 2019. godinu.

Federalno ministarstvo finansija pripremilo je za današnju sjednicu informacije o izvršenju Budžeta FBiH i o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima u Federaciji BiH u 2018. godini.

Federalna vlada će se izjasniti o inicijativi da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za realizaciju Projekta “Javni prevoz Sarajevo”, u iznosu od 35.000.000 eura. Ovaj projekt se sastoji iz dvije komponente: sanacije, rekonstrukcije i modernizacije tramvajske pruge (20.000.000 eura) i obnove voznog parka za javni linijski prevoz putnika (15.000.000 eura).

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je, za današnju sjednicu, pripremilo informaciju o statusu i realizaciji kreditnih i grant sredstava koja su za uvezivanje radnog staža obezbijeđena iz budžeta FBiH od 2012. do 2018. godine putem programa ovog ministarstva i iz posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH u periodu 2017. – 2018. godina. Kroz programe Federalnog ministarstva je, u ovom periodu, dodijeljeno 7.997.774,42 KM za uvezivanje staža za 794 radnika, a kroz fond 13.363.932,51 KM za penzionisanje 738 radnika. Iz istog fonda je za uvezivanje radnog staža za određeno vremensko razdoblje isplaćeno 14.651.33,49 KM za 2.868 radnika, navedeno je u ovoj informaciji.

Back To Top