skip to Main Content


U okviru Kontinuirane profesionalne edukacije računovođa i revizora Privredna štampa d.o.o. Sarajevo organizuje prvi ciklus ZIPSpro seminara u 2019. godini, koji će biti održani u Sarajevu, Tuzli, Zenici i Mostaru.

 Teme seminara su:

  • Godišnji obračun za 2018. godinu
  • Posebne naknade i članarine
  • Ostale porezne i statističke prijave za 2018.
  • Planiranje i/ili sastavljanje poreznog bilansa
  • Obračun i porezne prijave obrtnika
  • Godišnja prijava poreza na dohodak
  • Ostale aktuelnosti

O ovim temama govorit će dr. sc. Jagoda Osmančević i dr. sc. Amir Osmančević.

Seminari će biti održani 12. februara u Sarajevu u hotelu „Holiday“, 13. februara  u Tuzli u hotelu “Tuzla“, 14. februara u Zenici u hotelu „Zenica“ i 15. februara u Mostaru u hotelu „Mostar“.

Seminari se priznaju sa sedam (7) bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji, koji se učesnicima seminara upisuju u evidencijske knjižice.

Osim računovođama i revizorima ZIPSpro edukacija korisna je investitorima, menadžerima, donositeljima poslovnih odluka i svima koji žele uspješno komunicirati u poslovnoj zajednici.

Prijave se mogu vršiti online preko web-a www.privrednastampa.biz ili dostaviti na faks: 033/542-700, e-mail: seminari@privrednastampa.biz i amra@privrednastampa.biz

Back To Top